Обгръщаща любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-12

„Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил и ние сме Негови; Негов народ сме и овце на пасбището Му.“
(Псалм 100:3)

Пасбището на близкото възвишение беше най-прекрасното, което бях виждал. Около овцете имаше огромно ограждение от камъни, за да ги пази от вятъра и снега. Имаше достатъчно място, където да се събира стадото, за да се топли, и овчарят можеше лесно да открие своите животни.
„Защо не е квадратно?“ – попита моят спътник. Замислих се, преди да отговоря. „Така е по-устойчиво при вятър“ – казах. Когато помислих повече, ми дойдоха и други идеи. Ако ограждението е квадратно, част от овцете ще застават в ъгъла и ще им е по-студено. Целта на ограждението е да обгръща стадото и да подсигурява топлота и сигурност.
Такова е за нас любящото Божие присъствие. Такова е общението на вярващите в църквата. Няма ъгли! Всички са събрани заедно на сигурно място, сред Божията любов, и са готови да отидат на нови пасбища, когато ги призове Божият глас. Квадратът може да изглежда добре, но кръгът, в който сме обгърнати с Божията любов, е най-доброто за нас.

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да се пазим от студените ъгли в християнската общност. Амин.

Мисъл за деня: Винаги съм обгърнат от Божията любов и топлина.
Колин Харбах (Великобритания)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СИ ТЪРСЯТ ЦЪРКОВНО СЕМЕЙСТВО.

Остави коментар

Live Reply