Обичай ближния си

Прочит: Марк 12:28-31

 

„… гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.“

                                                                                         (Матей 25:36)

 

Аз съм редовен читател на „Духовна манна“ от повече от осем години. Чувствам се по-силна във вярата, когато отделям 30 минути всяка сутрин, за да се моля, да чета Божието слово и да разсъждавам върху неговите истини.

Това молитвено четене на Библията ми помогна да разбера, че Бог призовава всички нас да помагаме на своите ближни. С грижата за хората следваме Христовия пример и отразяваме Неговата любов в този свят.

Един ден реших да последвам този пример, като посетя един млад човек, който лежеше в затвора от година. Там видях хора, които имаха нужда от духовна и материална помощ. Осъзнах, че социалната ангажираност е нещо, с което всеки може да се справи. Като християни, ние можем да помагаме не само материално, но и със своите молитви, с духовна подкрепа и с дела на милост. Нашата мисия е да показваме милост към хората в нужда и по този начин да служим на Бога.

 

Молитва: О, Боже, помагай ни да показваме Твоята любов и грижа към тези, които са в трудна ситуация. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Какво ще направя днес, за да помогна на свой ближен?

Анабела Коуто де Кастро Валенте (Ангола)

 

Да се молим за: ЗАТВОРНИЦИТЕ.

 

Остави коментар

Live Reply