Обичай Бога, обичай хората

Прочит: Йоан 14:15-31

 

„… да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила… Да възлюбиш ближния си като себе си.“ Друга заповед, по-голяма от тези, няма.“

                                                                             (Марк 12:30-31)

 

Богослужението на открито по време на лагера ни събра близо един до друг, в една съвсем непринудена обстановка. Нямахме пейки, музикална апаратура, осветление. Присъстваха представители на различни деноминации. Бяхме събрани заедно, защото всички обичахме Бога и бяхме благодарни за жертвата на Исус Христос.

Да бъдем християни, е много по-лесно, отколкото го правим. Призовани сме да обичаме Господ, нашия Бог, и ближните, както себе си. Когато обичаме Бога, искаме да Го познаваме по-добре и да общуваме с Него. Колкото повече постоянстваме в това общение, толкова повече Святият Дух ни прави такива, каквито Бог иска да бъдем. Колкото повече Му позволяваме да работи в нас, толкова повече обичаме своите ближни.

Ако всички християни се стремят да обичат Бога и другите хора, помислете на какви дела ще бъдем способни за благовестието и разрастването на Божието царство в този свят!

 

Молитва: Боже, когато животът ни стане твърде сложен, напомняй ни да се фокусираме върху простотата на Твоето послание: да обичаме Теб и своите ближни. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Обичай Бога, обичай хората.

Бев Хърлбърт (Охайо)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ ЛАГЕРИ.

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply