Обичаш ли света?

Прочит: Марк 8:34-38

 

„И така, всеки, който изповяда Мен пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, Който е на небесата. Но всеки, който се отрече от Мен пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец, Който е на небесата.“

                                                                        (Матей 10:32-33)

 

През по-голямата част от съзнателния си живот съм бил заклет атеист. Не се притеснявах да заявя, че Бог не означава нищо за мен, и не ми беше трудно де се аргументирам.

Когато повярвах в Бога, се наложи да Го защитя пред един колега, който излагаше добре познатите ми аргументи срещу Бога. Почувствах се безсилен. Твърде много се интересувах какво ще си помисли моят колега за мен и новите ми убеждения. Почувствах, че съм прекалено впримчен в светската суета и това би попречило на християнския ми живот.

В 1 Йоан. 2:15 се казва: „Ако някой обича света, в него няма любов към Отца“. Християните често се притесняват каква реакция могат да предизвикат, ако споделят за вярата си в Христос. Но Христос ни насърчава да бъдем смели в споделянето на вярата и ни обещава да ни помага в това (виж Матей 28:18-20).

Съжалявам за дните, в които съм се срамувал от Исус. Няма магическа формула или точни думи, с които да споделяме с хората своята вяра. Всичко, което е нужно, е искреност и желание да кажем това, което Бог е направил в нашия живот. Наградата е по-силна любов към Бога.

 

Молитва: Вечни Боже, давай ни увереност, за да сме верни Твои свидетели в този свят. Нека бъдем смели и да Те обичаме с цялото си сърце, повече, отколкото обичаме света. Амин.

 

Мисъл за деня: Нека искаме смелост от Бога.

Кларк Гоубъл (Охайо)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.

Остави коментар

Live Reply