Обикновени герои

Прочит: 1 Коринтяни 1:26-31

„… още и долните и презрените неща на света избра Бог. Да! И онези, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има.“
(1 Коринтяни 1:28)

В известните романи, пиеси и стихотворения обикновените хора често играят незначителни роли, докато царете, принцовете и принцесите са централни персонажи. Но Новият Завет обръща тази представа. В Божията история обикновените хора заемат централно място. Не царската заповед спира Исус по Неговия път, а слепият просяк, който Го зове. Ако другите просто го подминават, Исус вижда в него достоен човек. Вдовицата, която дари своите две лепти, е герой (вж. Марк 12:41-44). Исус не игнорира обикновените хора, нито се отнася с тях снизходително.
В Евангелията четем за много безименни герои като блудния син или паралитика. Колко различни са тези истории от историите за крале и управници! Обичаме да четем за знаменитости с бляскав живот, но Бог обикновено прави неща, които не отговарят на нашите предварителни очаквания. Той предпочита да обърне внимание на обикновените хора, на това как стават герои чрез своите дела на любов, като ни призовава и ние да правим така.

Молитва: Боже на всички хора, помогни ни да гледаме отвъд земния успех. Отвори очите ни, за да виждаме истинската стойност на хората, както правиш Ти. Амин.

Мисъл за деня: Бог въздига тези, които проявяват вяра.
Боб ла Фордж (Ню Джърси)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ НЕЗНАЧИТЕЛНИ.

Остави коментар

Live Reply