Обикновени хора

Прочит: Марк 1:16-20

„А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.“
(2 Коринтяни 4:7)

Когато минаваше край Галилейското езеро, Исус видя Симон и Андрей да ловят риба. Малко по-нататък Той видя и Яков и неговия брат Йоан. Щом ги повика, всички Го последваха.
Често съм се питал защо Исус избра именно тези мъже. Те не бяха богати или известни, а бяха обикновени рибари, дори под средното социално ниво. Исус можеше да призове всекиго за Свой ученик. Можеше да се обгради с водещи фигури – светски и духовни. Можеше да избере високопоставени хора от римската армия или местната власт. Но не! Исус избра неколцина обикновени рибари и повери на тях Своето служение.
Това е урок за всеки от нас. Исус не призоваваше хора със специални квалификации. Всичко, което искаше, както виждаме и от днешния прочит, бе обикновените хора да Го последват. Когато последваме Господа, ще разберем какъв всъщност е Той.

Молитва: Отваряй очите и сърцата ни, Господи, за да чуваме Твоя призив всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Призивът на Исус е към всички хора, а не само към малцина избрани.
Боб Маккарти (Калифорния)

Да се молим за: ХОРАТА, КОЯТО РАБОТЯТ В РИБНАТА ИНДУСТРИЯ.

Остави коментар

Live Reply