Обикновени съдове

Прочит: Йоан 2:1-11

 

„… настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото – след като се понапият; а ти си задържал доброто вино досега.“

                                                                                  (Йоан 2:9-10)

 

Когато Исус извърши Своето първо чудо в Кана Галилейска, Той не поиска за виното нови, специални съдове, а използва каменните делви, които можеха да се намерят във всеки еврейски дом. Тях Той напълни с най-доброто вино, което гостите пиха на онази сватба.

В служението си Исус постоянно подлагаше на изпитание предварителните очаквания на хората. Той реши да яде и да се моли с жени и бирници. Нахрани множество хора само с пет хляба и две риби. Избра „пръстени съдове“ – грешници като теб и мен, за да излее в тях Своята безгранична любов.

Нека и ние, както онези слуги на сватбата в Кана, които занесоха пълните с вино делви на гостите, носим любовта, която сме получили като дар, на хората в този свят.

 

Молитва: Любящи Боже, направи ни служители, които свидетелстват за Твоята любов, за да може хората, които се докосват до нашия живот, никога да не остават жадни. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни изпълва със Своята изобилна любов, но ние трябва да я споделяме с другите.

Кийт Хъниман (Южна Африка)

 

Да се молим за: ДВОЙКИТЕ, КОИТО ПЛАНИРАТ ДА СКЛЮЧАТ БРАК.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply