Облак свидетели

Прочит: 2 Тимотей 1:1-14

 

„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще.“

                                                                                  (Евреи 12:1)

 

Обичам празника на Вси светии, когато почитаме вярващите, преминали във вечността. На неделното богослужение за този ден прочитаме имената на нашите братя и сестри във вярата, които са си отишли през изминалата година.  Като техен пастор, аз пазя силни спомени от живота им, спомени от общи преживявания или молитви, които сме отправяли заедно към Бога. Тези хора са пример за християнски живот и трябва винаги да си ги спомняме, както помним своите родители и предци, които са допринесли да бъдем такива, каквито сме.

 Може би обичам този ден, защото той е нашият начин да покажем на света, че има вечност и че Исус е единствената Пътеводна светлина, която трябва да следваме, за да стигнем там. Ние, които вярваме в Него, знаем и сме уверени в неща, които останалите хора не знаят. Може би обичам деня заради думите, които изповядваме, преди да пристъпим към Причастието: „Вярвам в общението на светиите“. Всеки път, когато отбелязваме Вси светии, се чувствам „обиколен от голям облак свидетели“. Ето защо го обичам.

 

Молитва: Боже, помагай ни да бъдем благодарни на верните Твои последователи, живели преди нас. Нека следваме техния пример, като живеем така, че да довеждаме хората при Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки ден всеки от нас е „обиколен от облак свидетели“.

Дан Джонсън (Флорида)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА БИЛИ ЗА МЕН ПРИМЕРИ ВЪВ ВЯРАТА.

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply