Облечени в любов

Прочит: Колосяни 3:12-17

 

„Който покрива престъпление, търси любов, а който говори много за работата, разделя най-близки приятели.“

(Притчи 17:9)

 

Приятелката ми Мери беше работила в една фирма дълги години. Тя беше успешна и много харесвана, а работата ѝ се ценеше. Въпреки това нейната позиция бе предоставена на племенницата на един нов член на управителния борд. Единственото, което Мери можеше да направи, е да си опакова нещата и да си тръгне.

Преди да напусне, тя почистила компютъра на работното си място и го направила достъпен за новата служителка. Подготвила кабинета, подредила лавиците и дори оставила моливите идеално подострени. Приготвила упътване с някои ценни съвети за своята бъдеща колежка, а на останалите изказала благодарност за съвместната работа през годините.

„Но защо направи всичко това за тях, след като те гонят без причина?“ – я попитах аз. „Аз съм християнка – отвърна тя. – Искам името ми да се свързва с добрите ми постъпки и да покажа любовта, която дълго време чувствах на това място.“

В своето послание към колосяните апостол Павел говори за „облеклото“ на християните: милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, а над всичко това – любов. Мери показа на дело своята доброта. Облечена в правилното „облекло“, тя изяви на всички Божията любов и простителност.

 

Молитва: Боже, Създателю, помагай ни дори в моментите на враждебност спрямо нас да показваме Твоята любов и милост към всички хора. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато реша да отговоря с прошка, вместо с гняв, Бог ми дарява мир.

Джийн Кройл (Пенсилвания)

 

Остави коментар

Live Reply