Облечени в милосърдие

Прочит: Колосяни 3:12-17

„И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.“
(Колосяни 3:12)

С голям страх в сърцето пристигнах в спешното отделение в четири часа сутринта. Съпругът ми почувства слабост и схващане на лявата половина на тялото, което беше симптом на инсулт. Докато ни приемаха, едва сдържах сълзите си. Бях толкова изплашена, но сестрата беше много мила и ме успокои: „Казвам се Сара. Ще ми кажете, ако се нуждаете от нещо, нали?“. Сара се усмихваше и се опитваше да разговаря с нас. Всъщност всеки, който влезеше в стаята, се представяше и питаше как се чувстваме. С всяка усмивка болницата ставаше по-приветлива. Страхът ми постепенно се стопи благодарение на топлото отношение на персонала.
Какво може да направи добротата! Тя е мощно свидетелство за Божията милост. Когато се отнасяме добре с някого, ние постъпваме като Исус. Никога не знаем как един жест може да преобърне живота на колега, на дете в беда или на непознат в магазина. Нека споделяме Христовата любов чрез своите думи и дела!

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ни обичаш. Помагай ни да се оприличаваме на Исус, като се отнасяме към хората с доброта и милост. Амин.

Мисъл за деня: Кой може познае Христос чрез моите думи и действия днес?
Бетси де Крус (Тексас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ В СПЕШНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ.

Остави коментар

Live Reply