Обновен ум

Прочит: Римляни 11:33-12:2

„Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“
(Филипяни 4:8)

Съпругът ми е математик. Образованието, което има, му помага да решава инженерни задачи. Аз съм учила домашна икономика и мисля по-различно. Начинът, по който използваме мисленето си и решаваме проблемите, определя целия ни светоглед.
Същото може да се каже за християните, които изучават Божието слово. То оформя начина ни на мислене и отношението ни към света. В цитирания днес стих апостол Павел ни казва дори какво трябва да зачитаме. Той изброява неща, които определят Божия характер. Бог е праведен и истинен. Той е любезен и благодатен. Когато мислим какъв е Бог, умовете ни се променят. Вероятно това ни казва Библията с призива да размислим за Исус (Евреи 3:1).
Много писатели са насърчавали християните да изучават Библията и да запомнят стихове наизуст. Колко невероятно е, че така можем да променим начина си на мислене, да обновим умовете си (Римляни 12:2)! Филипяни 4:8 е добро начало за това.

Молитва: Благословени Господи, възхваляваме Те за Твоето Слово, което има силата да ни променя, като обновява умовете ни. Амин.

Мисъл за деня: Ако насочвам ума си към Бога, ще се обновявам по образа на Христос.
Джейн Рийд (Орегон)

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ УЧИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply