Обръщане

Прочит: Исус Навин 1:1-3; 3:1-10

„И като видя Бог делата им, как се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи, и не го направи.“
(Йона 3:10)

Преди мислех, че лошите последствия от изборите, които правя в живота, са необратими. Докато растях, не ми позволяваха да променям своите решения. Затова си представях, че Бог се отнася по същия начин с нас. Но от Библията разбираме, че Бог не само ни дава втори шанс, но и ни подтиква да поправим грешките си дори ако това ще отнеме време.
Когато чу Божия призив, Йона реши да избяга и се озова в корема на огромна риба (Йона 1:15, 17). Дори когато се разкая, той не можеше да свидетелства за Бога веднага. Първо трябваше да излезе от рибата, а след това – да стигне до Ниневия. Но все пак, щом Йона извика към Бога за помощ, я получи и помогна за спасяването на един голям град.
Всеки път, когато трябва да сменим посоката, Бог е до нас и ни помага. Ако изпитваме трудности да променим пътя си, всичко, което трябва да направим, е да потърсим Неговата подкрепа. Никога не е късно да кажем „Да“ на Бога.

Молитва: Боже, Който прощаваш, помогни ни да преодолеем трудностите, които ни пречат да се обърнем в правилната посока. Амин.

Мисъл за деня: Когато трябва да сменя посоката, Бог е до мен, за да ми помогне.
Даяна Савидж (Вашингтон)

Да се молим за: БЛАГОДАРНОСТ ЗА ВТОРИЯ ШАНС.

Остави коментар

Live Reply