Обратно в безопасност

Прочит: Йезекиил 34:11-15

„Защото така казва Господ Йехова: Ето, Аз, самият Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.“
(Йезекиил 34:11)

По пътя за работа минавам през ферма за овце с плодородно пасище. Един ден видях едно агне извън оградата, близо до шосето. Примамено от свежата трева, то не виждаше опасността от преминаващите коли и продължаваше да се отдалечава въпреки блеенето на майка му и на останалите от стадото.
Спрях наблизо, за да му помогна. Имаше опасност да го изплаша и да тръгне в грешната посока или да се нарани. Отидох до близката постройка и намерих един работник. Обясних му какво става, а той ми благодари за загрижеността, отиде при агнето, взе го и го прехвърли през оградата. Много се зарадвах, когато го видях отново при майка му.
Тогава се замислих за случаите, когато съм се отклонявала от Бога. За кратко време новата ми страст ми е носила радост, но когато съм се осъзнавала, съм молила за прошка и сила да не постъпвам повече така.
Ако търсим вярната посока в Божието слово, ще ни бъде по-лесно да държим добрия път. Можем да се чувстваме спокойни, като знаем, че ако се отклоним, Бог ще ни избави от опасността.

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоето водителство и закрила. Амин.

Мисъл за деня: Както овчар води своите овце, Бог ще ме води към безопасно място.
Нанси Франтъл (Вирджиния)

Да се молим: ДА ТЪРСИМ БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО.

Остави коментар

Live Reply