Общението с Бога

Прочит: Лука 10:38-42

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“
(Римляни 12:2)

Преди няколко години бях толкова заета с грижата за дома си, ходенето на църква, помощта към различни хора и какво ли още не, че забравих най-важното – подхранването на взаимоотношенията си с Бога. Не че Го бях забравила, напротив – и ден не минаваше, без да мисля за Него. Молех се постоянно, но по навик. Просто толкова бях погълната от различни задължения, че не прекарвах достатъчно време насаме с Него, за да чувствам обновяващото Му присъствие.
В днешния прочит Марта нямаше никакво време, за да седне при своя Господ, защото „се улисваше в голяма шетане“ и пропускаше „едното потребно“ (Лука 10:40-42). Притеснява ме мисълта, че може да съм като нея.
Винаги можем да сме заети с много неща, с които смятаме, че служим на Бога. Но в същото време може да пренебрегваме основното, това, което ни държи близо до Него и Неговата воля. Важно е в търсенето на Господ да не забравяме молитвата и изучаването на Библията, за да Го познаваме по-добре и да виждаме мястото си в Неговото царство.

Молитва: Милостиви Боже, помогни ни да избираме „добрата част“, която Ти приготвяш за нас, за да растем в общението си с Тебе. Амин.

Мисъл за деня: Времето с Бога ми помага да служа на хората.
Леополдина Педро (Ангола)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА ТВЪРДЕ НАТОВАРЕН.

Остави коментар

Live Reply