Очакване с благодарност

Прочит: Колосяни 1:1-14

„… не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля (…) подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост…“
(Колосяни 1:9, 11)

Няколко години чаках Бог да изцери сина ми. В някои дни вярата ми беше силна и се чувствах уверена, но в други съмненията ме изпълваха и потъвах в тъга. Непрестанното редуване на подеми и падения продължи, докато не прочетох днешния пасаж от Колосяни. В него апостол Павел се моли вярващите да бъдат подкрепени със сила, за да издържат всичко и да имат радост. Търпението означава да приемаш забавянето без гняв. То означава и да запазиш радостта си въпреки трудностите. Павел знае, че понякога Бог сякаш мълчи и трябва да чакаме.
Колкото и трудно да ни се струва, Бог иска да очакваме с радост. Според Библията докато чакаме блудните ни синове да се приберат, можем да се радваме. Докато очакваме съпрузите си, можем да се радваме. Докато очакваме раждането на дете, можем да се радваме и да благодарим на Бога, Който ни е подарил най-голямото благословение. И докато чакаме, Бог е с нас.

Молитва: Отче, давай ни сили, за да чакаме търпеливо и с благодарност. Амин.

Мисъл за деня: Избирам да възхвалявам Бога при всякакви обстоятелства.
Лилиан Акобо (Ирландия)

Да се молим: ДА ЧАКАМЕ ТЪРПЕЛИВО.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply