Очаквания

Прочит: Псалм 103:1-12

 

„… Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна…“

                                                                                      (Лука 24:5-6)

 

Когато погледнем към събитието на Христовото възкресение, забелязваме, че всички, освен Спасителя, имаха очаквания, които не се оправдаха. Петър очакваше, че ще остане верен на Христос. Цар Ирод очакваше Той да извърши някакво чудо. Пилат се надяваше да освободи Исус за сметка на Варава (Лука 22-23). Еврейските водачи, които инициираха убийството на Исус, очакваха, че Неговите ученици ще се опитат да откраднат тялото. Жените, които отидоха при гроба на Исус, очакваха, че ще намерят мъртвото тяло и ще го помажат (Лука 24).

Бог обаче надмина всички очаквания. Чрез Своята смърт и възкресение Исус хвърли мост между хората и Бога, така че да можем с радост да пристъпим към Господа. Това не можем да сторим по друг начин – нито с добрите си дела, нито по заслуги. Бог направи път, по който да достигнем до спасение. Можем свободно да пристъпим към Него благодарение на Христовата жертва.

 

Молитва: Господи, никога няма да проумеем Твоите пътища, но знаем, че любовта Ти надвишава всяко наше разбиране. Нека отговорим на тази любов и да Ти се доверим независимо от обстоятелствата. Амин.

 

Мисъл за деня: „С вярване ходя, а не с виждане“ (2 Коринтяни 5:7).

Джо Лен Евърхарт (Айдахо)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ УЧИ ДА СЕ ДОВЕРЯВА НА БОГА.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply