Омърсена дреха

Прочит: Ефесяни 2:4-14

 

„… цялата ни правда е като омърсена дреха…“

(Исая 64:6)

 

Отраснах във ферма и съм свикнал на доста мръсна работа, например почистването на тор. Стремяхме се да правим всичко, което можем, сами, за да спестим пари. Веднъж дни наред се опитвахме да отстраним една повреда на трактора. Когато приключихме, целият бях в масло и мръсотия.

Заради греха бях също толкова мръсен духовно. Тогава си представях, че всичко е наред, защото спазвах всички религиозни традиции. Веднъж обаче прочетох стиха от Исая, в който се казва, че цялата ни правда е като омърсена дреха. Внезапно осъзнах, че с нищо не мога да заслужа Божията любов.

Един от най-чудесните начини, по които Господ проявява любовта Си към нас, е като ни прощава, без да заслужаваме това. Благодатта е дар, който не е възможно да заслужим. Праведният живот е важен, но никога не можем да бъдем достатъчно чисти само с вършене на добри дела. Нека празнуваме Божията благодат, защото Исус умря на кръста заради нашите грехове и ни подари вечен живот! Ако се посветим на тази любов, като последваме Него и винаги се доверяваме на Божията милост, ще бъдем възкресени за нов живот.

 

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти, че изпрати Своя Син, за да умре заради нашите грехове и да ни дари живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз съм чист благодарение на Христос.

Кен Едуардс (Ню Мексико)

 

Да се молим за: МЕХАНИЦИТЕ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply