Онези, с които ни е трудно

Прочит: Йоан 15:1-17

 

„Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат.“

(Лука 6:32)

 

Исус учеше Своите последователи как да живеят. В Йоан 15:1-9 Той използва образа на лозата и нейните пръчки, за да им покаже колко е важно те да пребъдват в Него и Той – в тях. По-нататък – в стихове 10-17, Исус заповядва на учениците Си да се обичат един друг и да бъдат готови да пожертват живота си един за друг. Тази заповед е отправена и към нас.

Да обичаме тези, които ни обичат, е лесно. Ние с готовност жертваме своите нужди и желания заради хората, които са близки на сърцето ни – съпрузи, деца, внуци, приятели. А какво бихме казали за тези, които не обичаме? Тези, чиито думи и дела по никакъв начин не предизвикват нашата любов? Бихме ли пожертвали живота си за тях?

Аз вярвам, че преодоляването на гнева, болката и безразличието, както и молитвата за тези, които ни нараняват, е един начин да се жертваме за тях. Ако ние имаме желание, Бог ще ни помогне да покажем добро отношение.

Желанието Бог да ни изяви нашата отговорност към Него и към хората може да постави началото на възстановяването на отношенията и на по-пълноценното служение.

 

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да изявяваме Твоята любов на думи и на дело. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се моля за някого, за когото обикновено не се моля.

Патриша Уилджис-Патън (Тексас)

 

Да се молим за: НЯКОГО, КОГОТО МИ Е ТРУДНО ДА ОБИЧАМ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply