Онзи, Който е

Прочит: Изход 3:1-14

 

„И Бог отвърна на Моисей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израелтяните – Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.“

                                                                                      (Изход 3:14)

 

В Стария завет имената представят надеждите, мечтите и характерните черти на хората. Например след борбата с ангела Яков получи ново име: Израил, което означаваше човек, който е бил в борба с Бога. Името на човека позволява да разберем нещо за неговия произход, характер и мечти, както и за неговото семейство.

По тази причина Моисей попита Бога за Неговото име. Божието име може да ни каже много неща за Бога!

Бог каза: „Аз съм Онзи, Който съм“. В някои преводи Бог казва: „Ще бъда Онзи, Който ще бъда“. И двата варианта са възможни, тъй като еврейската граматика позволява и двата превода („съм“, „ставам“).

Когато Бог казва „Аз съм Онзи, Който съм“, Той отрича възможността да бъде определян с една дума. Бог казва: „Аз съм свободен. Не мога да бъда дефиниран. Аз съм Творецът, а не творение“. Когато Бог казва: „Ще бъда Онзи, Който ще бъда“, Той казва: „Аз съм причината за всичко съществуващо. Аз съм Творецът на историята“.

Макар че постоянно се опитваме да дефинираме Бога, това, че Той е „Онзи, Който е“, ни дава силна вяра в Него. Бог е свободен, не се побира в нашите дефиниции, но винаги е близо до нас.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за дара на творението и неограничения дар на Твоето присъствие. Амин.

 

Мисъл за деня: Как определенията ми за Бога могат да ограничат вярата ми в Него?

Сунго Лий (Калифорния)

 

Да се молим: ДА ОСЪЗНАВАМЕ ВЕЛИЧИЕТО НА БОГА.

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply