Онзи, който излиза с плач

Прочит: Римляни 8:28-31

 

„Онзи, който излиза с плач, когато носи мерата семе, той непременно с радост ще се върне, като носи снопите си.“

                                                                             (Псалм 126:6)

 

Майкъл отрасна в сплотено, любящо семейство, но в гимназията посегна към дрогата. След известна борба с тази зависимост той премина през програма за рехабилитация и като че ли проблемът беше решен. Тогава Майкъл даде някои знаци, които ни наведоха на мисълта, че се е върнал към дрогата.

Един следобед той слязъл на долния етаж и си пуснал музика. По-късно го намериха мъртъв. Беше на 23 години. Тези, които го познаваха, бяха съкрушени.

На погребението беше пълно с хора. Много от тях бяха младежи от програмата за рехабилитация, които бяха повярвали, че Майкъл ще се избави от наркотиците. Разговарях с една майка, чийто син преминаваше през тази програма. Той приемаше смъртта на Майкъл много тежко. Каза ми: „Само с Божията помощ мога да се справя с този проблем!“.

Потърсихме утеха в Божието слово. Псалм 126:6 ни припомни, че във време на печал Бог ще ни дари сила, радост и изцеление, като ни позволи да принасяме плод на Неговата нива.

 

Молитва: Скъпи Господи, помогни ни, молим се, да повярваме, че дори във време на сълзи всичко съдейства за доброто на тези, които Те търсят. Амин.

 

Мисъл за деня: Само Бог може да ни дари изобилен живот.

Дан Нелсън (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ БОРЯТ С НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply