Опора

Прочит: Лука 8:9-15

 

„Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото по плода се познава дървото.“

(Матей 12:33)

 

Моята приятелка Елизабет има голям късмет в градинарството и може да отглежда всякакви растения. Съвсем скоро ѝ бях на гости и се удивих на прекрасната реколта от краставици, за каквато само можех да си мечтая.

На едно място в нейната градина забелязах висока решетка. „Стъблата трябва да се прикрепят към нещо“ – ми обясни Елизабет. Ето че разбрах отговора! Това беше причината моите растения да не избуяват.

Нашият Господ иска същото от нас – да се издигаме нагоре и да се разпростираме към света, за да умножаваме Неговите благословения. И ние като тези растения имаме нужда от допълнителна опора. Божието слово ни дава такава: десетте Божи заповеди, Златното правило, Господната молитва, блаженствата и още много духовни съвети. Когато се уповаваме на Божието слово – изучаваме го, запомняме неговите думи, прилагаме го на практика – можем свободно да споделяме Благата вест на думи и на дело.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за дара на Твоето слово. Помагай ни да живеем според неговите думи и да растем в Твоята благодат. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието слово ни храни и ни дава живот.

Моника Андерман (Ню Йорк)

 

Да се молим за: ФЕРМЕРИТЕ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply