Оптимист

Прочит: Плачът на Йеремия 3:25-33

 

„Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“

(Филипяни 4:8)

 

Аз съм оптимист, но истината е, че не винаги нещата вървят добре. Често не знаем дали ще се справим финансово, разбираме, че медицинските ни изследвания не са добри, хората ни разочароват, постоянно изникват нови проблеми.

Понякога съветът на апостол Павел, цитиран в днешното размишление, ме обърква. Той изброява много добри неща, към които трябва да се стремим. Замислих се върху това, когато се прибрах от едно събиране, на което разисквахме различни проблеми в нашата църква. Не исках да ходя в църквата, за да слушам за проблеми. Не е ли това мястото, където да си напомняме за Божията любов и да бъдем насърчавани! Но след онова събиране отворих отново Посланието към филипяните. За първи път забелязах, че списъкът започва с всичко, което е истинно.

Забелязвам, че апостолът никога не прави компромис, а към всичко подхожда реалистично. Ако нещата са зле, трябва да се справим с проблема. Най-хубавото е, че същият Бог, Който ни дарява радост, е до нас, когато трябва да преминаваме през трудности.

 

Молитва: Господи, помагай ни да ценим благословенията, които получаваме от Теб, и да се справяме с трудностите, които се изправят на нашия път. Амин.

 

Мисъл за деня: Каквото и да ми поднесе животът, Бог ще ми помогне да се справя.

Брус Бедингфилд (Илинойс)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ОБЩЕСТВА, В КОИТО ИМА КОНФЛИКТИ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply