Осем акра насърчение

Прочит: Деяния 4:32-37

„… и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела.“
(Евреи 10:24)

Преди няколко години обмисляхме построяването на нова църковна сграда. Досегашният имот се намираше на място, което не позволяваше неговото разширяване, а и паркингът беше твърде малък. Църквата ни не можеше да расте на това място. За нов проект и строеж обаче ни бяха необходими много пари. Освен това трябваше да се намери подходящо място. Къде трябваше да отидем? След много молитви и дълго обсъждане гласувахме да се заемем с това дело.
В началото на нашата мисия получихме подарък от един човек от църквата, който е строител. Той дари свой имот от осем акра на много добро място, за да започнем да строим там. Това не само ни обнадежди, но и даде стимул и на други хора да дарят каквото могат за новата църква. Успяхме да изпълним своята мечта и от пет години служим в новата си сграда.
Дарението на нашия брат беше точно това, от което имаха нужда хората в църквата, за да се решат да подпомогнат нейния растеж. Нашите дарове, големи или малки, са насърчение за някой, който иска да отговори на Божия призив.

Молитва: Господи, помагай ни да търсим начини да насърчаваме другите. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да насърча вярата на някого чрез своята щедрост?
Уейни Грийнауолт (Илинойс)

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, КОИТО ПЛАНИРАТ СВОЕТО БЪДЕЩЕ.

Остави коментар

Live Reply