Още една подарена година

Прочит: Псалм 139:1-18

„Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“
(Псалм 90:12)

В старческия дом, в който живея, отговарям за организацията на рождените дни. Всеки месец споделям с обитателите на дома цитирания днес библейски стих. Един празник за рожден ден може да е време за размисъл. Как сме израснали в Божията благодат? Научили ли сме се да обичаме ближните си, както Бог ни обича? Можем ли да признаваме своите грешки и да търсим Божието водителство, за да живеем угоден на Него живот?
Понякога на тези празненства чета Псалм 139. Той е много лично осъзнаване на мястото на Бога в нашия живот. Псалмистът е близо до Бога и чувства изкупителното присъствие на своя Творец, без значение какво е направил, къде е бил, дори тогава, когато се е опитвал да избяга.
Независимо дали сме млади, или стари, можем да търсим Божието присъствие и да посвещаваме времето си на служение на Бога и на своите ближни.

Молитва: Милостиви Боже, помогни ни да кажем „да“ на Твоя Дух, Който ни води и да посветим дните, които ни остават, на живот във вярност към Теб. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Всяка година от нашия живот е възможност да растем в Божията благодат.
Елмър Диксън (Флорида)

Да се молим за: РОЖДЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ.

Остави коментар

Live Reply