Още едно размишление

 

Прочит: Псалм 119:10-16

 

„Но словото е много близо до теб, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.“

(Второзаконие 30:14)

 

В началото, когато реших да използвам „Духовна манна“ като молитвено ръководство, нямах достатъчно търпение да търся всеки прочит от Библията – грешка, която вече съм поправила – и почти не се молех с предложената в края на всяко размишление молитва. С времето свидетелствата на различни хора, свързани с думите на Божието слово, ме насърчиха да го познавам по-добре и промениха моето отношение. Започнах да чета всеки предложен пасаж и да се моля за конкретните нужди.

Съвсем скоро промених изцяло сутрешното си време за молитва. Прочитам думите от Библията, после затварям очи и „пиша“ мислено свое собствено размишление. Припомням си ситуация от моя живот, в която съм прилагала тези думи, формулирам си „мисъл за деня“ или стъпка, която смятам, че трябва да направя. Накрая се моля за определена група хора или за нещо конкретно, за което имам нужда от Божията помощ. Едва тогава изчитам написаното в „Духовна манна“. Така благословението е двойно.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че всеки ден можем да размишляваме над Твоето слово по различни начини. В името на Исус се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието слово е светилник за краката ни и виделина на пътеката ни (вж. Псалм 119:105).

Карла Хадикс (Флорида)

 

Да се молим за: ЧИТАТЕЛИТЕ НА „ДУХОВНА МАННА“ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply