Още сега

Прочит: Йоан 5:19-24

 

„Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.“

                                                                                (Йоан 5:24)

 

Със съпругата ми решихме да проверим какво е финансовото ни състояние, за да сме подготвени за предстоящото пенсиониране. Искахме да имаме представа какво ни очаква в близките десет години. Това, което знаехме със сигурност, бе, че трябва да направим някои жертви, за да имаме добро бъдеще.

Когато отидох на лекар, той ме посъветва да отслабна, за да се подобри здравословното ми състояние. Посланието беше същото: трябваше да се жертвам, за да инвестирам в своето здраве.

Много хора мислят, че християнството е такъв начин на инвестиция в бъдещето, но аз вярвам, че Божието слово ни посочва един различен път. В днешния библейски пасаж Исус ни казва, че спасението е вече факт. Ние вярваме в Него и Го следваме, затова вече имаме вечен живот. Не е нужно да чакаме това да се случи един ден.

Изобилният живот, който Бог ни подарява (Йоан 10:10), е реалност, нещо, което вече сме получили и за което вече сме отговорни.

 

Молитва: Господи Исусе Христе, благодарим Ти за вечния, пълноценен живот, който вече си ни подарил. Амин.

 

Мисъл за деня: Имаме вечен живот, защото сме повярвали в Христос и Го следваме.

Майкъл Макдоналд (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ.

Остави коментар

Live Reply