Осиновени

Прочит: Римляни 8:12-17

„А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име.“
(Йоан 1:12)

Родителите ми са ме взели в дома си, когато съм била на три месеца. От онзи ден нататък всеки детайл от живота им бил наблюдаван, докато им дали възможност да ме осиновят. В съда приятелите им свидетелствали за техния характер. Социалните работници ги посещавали без предупреждение, за да видят в какви условия ме отглеждат. Когато съм навършила 11 месеца, те получили разрешение за официално осиновяване.
Всичко това ме изпълва с благодарност за желанието на родителите ми да бъда част от семейството. В училище са ми подхвърляли, че съм осиновена, но нищо не е било в състояние да намали любовта ми към тях. Аз зная, че съм специална, избрана от родителите си. Те са доказали, че ме искат и ще се грижат за мен.
Всеки от нас е много по-специален за Бога. Исус Христос стана човек, за да умре на кръста и да бъдем осиновени от Бога. Господ ни е призовал и е избрал всеки от нас да се присъедини към Неговото семейство чрез вяра в Исус.

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти, че ни даряваш Своя Син, за да бъдем осиновени от Теб. Помагай ни да показваме любовта си към Тебе, като Те следваме с вяра, на думи и на дело. Амин.

Мисъл за деня: Всеки човек е специален за Бога.
Мери Ан Бейкър (Пенсилвания)

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО ЧАКАТ ДА БЪДАТ ОСИНОВЕНИ.

Остави коментар

Live Reply