Осиновение

Прочит: Йоан 14:15-21

„Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!“
(Римляни 8:15)

Докато се прибирах след погребението на моята майка, ме изпълваше тъга при мисълта, че и двамата ми родители вече не бяха сред живите и аз бях станал сирак. Чувствах се безпомощен и напълно сам. В дълбочината на отчаянието си припомних уверението на Исус, че не сме сираци, защото Той е дошъл да ни изкупи и да получим осиновение от Бога (Галатяни 4:5). Той ни казва, че имаме семейство – Божието семейство – което ни обича, иска най-доброто за нас и винаги е до нас.
Понякога се чувстваме самотни и изоставени, особено когато изгубим родителите си. Но винаги трябва да знаем, че имаме небесен Отец, Който винаги ще ни обича и никога няма да ни изостави.

Молитва: Отче, помагай ни да растем по образа на Твоя Син и наш Брат – Исус Христос. Благодарим Ти, че винаги си с нас и ни утешаваш. Амин.

Мисъл за деня: Аз съм обичан като част от Божието семейство.
Джеймс Хейс (Тенеси)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СКЪРБИ ЗАРАДИ СМЪРТТА НА РОДИТЕЛ.

Остави коментар

Live Reply