Основа на скала

Прочит: Лука 6:47-49

 

„Всеки, който идва при Мен и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който, като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото бе здраво построена.“

(Лука 6:47-48)

 

Докато се разхождах покрай езерото, погледнах към пътя над мен. По-рано същия ден там имаше предупредителни знаци туристите да стоят далеч от ръба на възвишението, но всичко ми изглеждаше добре. Растяха дървета, които не ми се сториха опасни. Но сега, когато бях под пътя, виждах следите от зимната буря – тя беше подкопала почвата и някои от дърветата бяха надвиснали без никаква здрава основа. Стърчащите от крехката пръст корени означаваха, че не им остава много. Без солидна основа те щяха да се сгромолясат всеки момент.

Това беше повод да се замисля какъв е животът ни без здравата основа, която ни дава Бог. Външно той може и да изглежда добре, но загубите, болестите, проблемите ни разтърсват отвътре. Във Филипяни 4:13 апостол Павел казва: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“. Библията и молитвата изграждат в нас една здрава основа, която ни прави по-способни да устояваме на изпитанията.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи Исусе, че ни даваш здравата основа, от която се нуждаем, за да останем силни във време на буря. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ми дава сила да премина през днешните бури.

Танди Балсън (Канада)

 

Да се молим за: ТУРИСТИТЕ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply