Остави всичко на Бога

Прочит: Римляни 12:9-21

 

„На никого не връщайте зло за зло…“

(Римляни 12:17)

 

Атмосферата в офиса ми беше напрегната. Началникът ми ме беше порицал и се чувствах наранена. По-късно, докато мислех за обвиненията му, част от които бяха безпочвени, гневът се надигна в сърцето ми и му изпратих имейл.

Веднага съжалих. Бях предизвикала напрежение и неразбиране на работното си място. Сетих се за един библейски стих: „На никого не връщайте зло за зло“. Обидата не оправдаваше реакцията ми. Библията много пъти ни призовава да прощаваме на тези, които са ни наранили. В Римляни 12 апостол Павел ни казва да благославяме своите гонители – дори ако те са нашите началници или колеги: „живейте в мир с всички човеци“.

Прошката не е лесно нещо. Когато сме наранени, е трудно да простим. Павел казва още нещо – „побеждавай злото чрез добро“. За да сторим това, трябва да застанем смирено пред Бога и да не вземаме нещата в свои ръце. Със сигурност отношенията ни с хората ще са по-добри, ако живеем в покорство на Божието поучение, което ни предава апостол Павел.

 

Молитва: О, Боже, помогни ни да се учим да прощаваме, когато ни нараняват, за да живеем в мир. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато сме наранени, нека помним какво ни казва Божието слово.

Султана Бът (Индия)

 

Да се молим за: СВОИТЕ КОЛЕГИ.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply