От кора до кора

Прочит: 2 Тимотей 3:14-17

„Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата…“
(2 Тимот. 3:16)

Преди близо 20 години взех решение да прочета цялата Библия. Сега съм щастлив да заявя, че успях, но не съм щастлив от това, че през повечето време тази задача ми се е струвала тежка и съм се разсейвал. Желанието да познавам словото е отслабвало, когато съм предпочитал да прочета отново пасажа, който ме е насърчил, вместо следващите три глави, които съм предвидил за деня.
В крайна сметка научих важен урок. Към Божието слово не е необходимо да се подхожда с някаква точна система или модел на четене. Неговите послания идват до нас по различни начини и в различно време. За всяко нещо има време и аз се научих да подхождам така към библейските думи. Стиховете, които ми говорят нещо конкретно днес, може да не ми въздействат по същия начин утре. Други, които днес не възприемам като насочени към мен, в някакъв момент ще ми дадат точното послание за ситуацията, в която се намирам.
Бог ни се открива всеки ден и не бива да се опитваме да Го поставяме в своите ограничени рамки. Чрез молитва, посвещение и богослужение вървим в християнския си път и не е нужно той да следва правата линия от Битие до Откровение.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни се разкриваш по уникални начини, което ни помага в християнския ни път. Амин.

Мисъл за деня: Кой библейски стих ми носи ново послание днес?
Андрю Билингс (Алабама)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЧЕТЕ БИБЛИЯТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ.

Остави коментар

Live Reply