От поколение в поколение

Прочит: Исая 43:18-21

 

„Господи, до века ще възпявам Твоите милости; с устата си ще известявам Твоята вярност от род в род.“

                                                                                    (Псалм 89:1)

 

Всяко ново поколение носи добрите и лошите черти на своите предшественици. Докато децата ни растат, ние се опитваме да ги предпазим от собствените си грешки, като се надяваме да поемат по правилния път.

Преди известно време в нашето семейство се роди здраво и прекрасно момиченце. Аз, като най-възрастната жива роднина, се замислих за сегашното физическо и духовно състояние на семейството ни. Много хора в нашия род страдат от депресия, но през годините те са проявявали силна вяра, като са уповавали на Бога. Вярата винаги е била нашето най-ценно наследство и сега трябва да я предадем на новия член на семейството.

Да виждаш как наследниците ти правят грешки, е тежко, но ние живеем с вярата и надеждата, на която са ни научили нашите предци, тези, които са разпространявали кваса на Божието царство. С вярата в Бога, споделянето на своите истории и християнското възпитание ние вкусваме от новото, което Господ прави в нашето семейство (Исая 43:19).

 

Молитва: Господи, благодарим Ти, че си верен от поколение в поколение. Амин.

 

Мисъл за деня: Преподавам ли християнската вяра на следващото поколение?

Синтия Пиаца (Ню Йорк)

 

Да се молим за: СЕМЕЙНИТЕ КОНСУЛТАНТИ.

Остави коментар

Live Reply