От смърт към живот

Прочит: 1 Коринтяни 15:35-45

 

„… Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самò; но ако умре, дава много плод.“

                                                                                (Йоан 12:24)

 

Преди известно време засаждах различни семена в саксии и се сетих за този стих от дванадесетата глава на Йоан. Зрънцето трябва да бъде погребано в пръстта, за да даде плод. Тази истина намери изпълнение в живота на нашия Господ. Той умря на кръста и бе погребан за три дни. Чрез Неговата жертва Божието Слово става спасение за всеки, който повярва в Него. Тези, които са приели Христос, отиват при други, за да възвестят и на тях спасителното Му дело. Исусовата жертва на кръста продължава да принася много плод.

Днес християните са около една трета от световното население. Всички те са плод на Христовата спасителна смърт на кръста. Всеки път, когато участвам в Причастието, аз мисля за това как Исус доброволно пожертва Себе Си и като житното зърно беше погребан, за да може след Неговото възкресение плодовете на вярата, любовта и надеждата да изобилстват в живота на все повече хора.

 

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти, че умря на кръста и възкръсна, за да можем ние да живеем с Теб във вечността. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус умря, за да можем ние да живеем.

Дейвид Набабан (Индонезия)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ МЪЧЕНИЦИ.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply