От страх към надежда

Прочит: Ефесяни 6:10-17

„Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“
(2 Тимот. 1:7)

Депресията е вгорчавала живота ми по различни начини през годините. Един постоянен неин симптом беше страхът – тази непрестанна тежест в гърдите, която не ми даваше покой. Като че ли всичко беше в състояние да ме изпълни със страх. Често се будех, обляна в студена пот, изпитвайки ужасна паническа атака. Треперех в леглото и се страхувах дори да стана, за да светна лампата.
За мен цитираният днес библейски стих беше голямо откритие – Бог не ми дава дух на страх, а на себевладение. Един от съветниците в църквата ми каза да разчитам на тези думи, но честно казано, тогава не повярвах, че това може да ми помогне особено. Въпреки всичко, когато следващата атака дойде, аз започнах да си повтарям стиха, най-вече защото не знаех какво друго да правя.
Този стих се превърна в моята редовна нощна декларация. Докато дойде моментът, много седмици по-късно, в който осъзнах, че страхът ми не е толкова силен. Повтарянето на думите от Божието слово ми беше вдъхнало увереност. Словото на Бога е толкова силно, че може да ми помогне да запазя спокойствие и да бъда смела.

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоето слово. Помагай ни да разчитаме на него с увереност, че винаги ще ни даде сила. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: С насърчението на Божието слово мога да бъда смела.
Тереза Найду (Южна Африка)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СТРАДАТ ОТ ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

Остави коментар

Live Reply