От тъга към радост

Прочит: Псалм 30:1-5

„И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мен приема.“
(Матей 18:5)

По време на една неделна служба бях много тъжна заради смъртта на мой роднина. След като свърши, излязох в градината. Едната от двете люлки беше счупена и момичето, което се люлееше, каза на другото, което чакаше, че след малко ще му отстъпи място. Въпреки това то си тръгна разплакано. Отидох при сърдитото момиче и го попитах иска ли да играем на една игра, на която играех като малка. Съвсем скоро то вече се смееше. Хвана ме за ръката и не ме пусна, докато майка му не дойде да го вземе.
В онзи момент тъгата ми бе заменена от радост. Мисля, че Бог ми показа любов чрез това малко момиче. Двете си помогнахме взаимно да преодолеем тъгата. Сега с нея се прегръщаме, когато се видим на богослужение.
Бог иска всеки от нас да се чувства обичан. Той изпрати Исус като израз на Своята любов – любов, която не само изтрива сълзите ни, но ни показва, че небесният ни Отец е винаги с нас.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни утешаваш в моменти на тъга. Помагай ни да носим радост на хората около нас. Амин.

Мисъл за деня: Когато показвам Божията любов на хората, тъгата ми се превръща в радост.
Шърли Принс (Алабама)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО МИ НОСИ РАДОСТ.

Остави коментар

Live Reply