От тъгата към радостта

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7

 

„А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.“

                                                              (2 Солунци 2:16-17)

 

Днес реших да отида до мола, защото се чувствах обезсърчена и имах нужда да се разсея. Сред тълпата видях една двойка от църквата и спрях да си поговорим. Те ми споделиха за тревогите си за техен роднина, който не познава Бога. Докато слушах, си помислих, че като членове на едно семейство – Божието – ние свободно можем да споделяме своите тревоги. Тези хора бяха толкова притеснени, че докато говорихме, забравих за собствените си проблеми. Започнах да ги успокоявам и всъщност аз самата се почувствах по-добре.

Когато се разделихме, всички се смеехме. Стиснахме си ръцете и всеки тръгна по пътя си. Бог облекчава нашия товар, като ни подарява утешителни мисли, насърчителни думи и възможност да споделяме с другите.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за нашите братя и сестри, които споделят тревогите ни и ни засвидетелстват Твоята любов. Молим се така, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Можем да насърчаваме другите, като постъпваме така, че те да виждат Христос в нашите дела.

Мери Хаскет (Канада)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ПРЕОДОЛЕЕ ТЪГАТА.

Остави коментар

Live Reply