Отговор на нечия молитва

Прочит: 2 Коринтяни 9:8-15

„Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила…“
(2 Петр. 1:3)

Когато оставих дъщеря си в детския кът преди библейския урок, се заговорих с една позната, че трябва да намеря кой да гледа малката, за да мога да присъствам на едно предстоящо събитие на групата. Тя ми каза, че има приятелка, която също има нужда от детегледачка. Дадох телефона си с предложение да помогна. Тя ме хвана за ръката и каза: „Приятелката ми толкова иска да дойде на събитието, може би ти ще си нейното решение“.
По време на библейския урок споменах, че мъжът ми е поел работен ангажимент в чужбина и сега ни делят три часови зони. Една жена сподели, че има позната, чийто съпруг се намира на същото място. Дадох номера си и на нея и скоро ми се обади развълнуван глас: „Молех се мъжът ми да си намери приятел християнин на онова далечно място“. Много се зарадвах, че моят съпруг ще има с кого да общува.
Обикновено мисля за това как Бог ще отговори на моите молитви. Сега знам, че мога да бъда Неговият отговор на нечии молитви.

Молитва: Боже, помогни ни да бъдем чувствителни към нуждите на другите, за да бъдем Божият отговор на техните молитви. Амин.

Мисъл за деня: Ще бъда в готовност, за да отговоря на Божия призив.
Сюзан Арън (Флорида, САЩ)

Да се молим за: ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ НУЖДИТЕ НА ДРУГИТЕ.

Остави коментар

Live Reply