Отговор

Прочит: 1 Йоан. 5:11-15

„… и Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.“
(Псалм 50:15)

Преди няколко години с един от синовете ми Бонг станахме рано, за да отидем на семинар за пастори в Луанда. Навън още беше тъмно. По пътя бяхме нападнати от трима крадци, които искаха да вземат портмонетата ни. Когато започнахме да се съпротивляваме, те ни заплашиха с пистолет и ни набиха. Взеха ни парите и всичко ценно, което имахме със себе си.
В продължение на няколко седмици чувствах дълбока омраза, безпомощност и страх, но продължавах да се моля Бог да докосне сърцата на тези хора и ако може, портмонето да ми бъде върнато. След шест месеца трима човека дойдоха в църквата, където синът ни Абрахам е пастор, подадоха му портмонето ми и с думи на разкаяние го помолиха да ги приеме в църквата.
Бог беше извършил чудо! Той чува нашите молитви и дава отговор. Никога не бива да забравяме обещанието на Исус: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на века“ (Матей 28:20).

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за Твоята любов и закрила в трудностите. Учи ни да се молим, без да се уморяваме. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: „Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят“ (Матей 5:44).
Юнис Арао Какуека (Ангола)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ОЧАКВА ОТГОВОР НА СВОЯ МОЛИТВА.

Остави коментар

Live Reply