Отговорни

Прочит: Евреи 10:23-25

 

„Молим ви още, братя, увещавайте онези, които постъпват нередно, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички.“

                                                                      (1 Солунци 5:14)

 

Преди два дни отидох на скално катерене и там срещнах няколко енергични студенти. Когато усетих, че не мога да продължа по-нагоре, чух насърчителните им възгласи: „Можеш да го направиш! Ти си силна! Остава толкова малко – виж колко голям път измина!“. По едно време дори чух песен. Накрая заедно се изкачихме до върха.

Тази случка ме накара да се замисля за нашия християнски живот. Понякога борбата е толкова жестока, че се чувстваме безсилни да продължим. Нямаме сила дори да се молим. В такъв момент се нуждаем от хора, които да ни подкрепят и окуражат. Благодарение на общуването с братя и сестри ние ставаме по-силни, за да продължим, уверени в Божиите обещания. Взаимната ни грижа ни държи изправени в трудния път.

Някои хора твърдят, че не се нуждаят от църквата, защото гледат проповеди по телевизията или в интернет. Това обаче не може да бъде християнство. Телевизорът няма да ни успокои, когато сме в беда, няма да се радва с нас, когато сме щастливи, няма да отговори на нашите нужди. Братята и сестрите във вярата ще направят всичко това.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за приятелството на нашите братя и сестри във вярата. Учи ни да го ценим и да бъдем всеотдайни. Амин.

 

Мисъл за деня: Ние сме части от Христовото тяло и сме отговорни един за друг.

Вероника Камиди (Кения)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕНИЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply