Отхвърляне

Прочит: Галатяни 6:7-10

„Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“
(Галатяни 6:9)

Имейлът ме огорчи. Редакторите бяха отхвърлили размишлението ми за списанието. Бях вложил голямо старание в него и вярвах в думите си. Опитах се да се поставя на тяхно място и да осъзная колко трудно се вземат решения при толкова предложени размишления.
Няколко дни не можех да пиша. Питах се дали изобщо трябва да продължавам. Но тогава си спомних днешния библейски стих. Да се откажа, означаваше, че не искам да бъда воден от Бога. Можех да отправя към себе си думите от Исая 28:16: „Ето, полагам в Сион камък за основа, камък избран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа; който вярва в него, няма да прибърза да бяга“. Отказът означава липса на вяра в крайъгълния камък, а неуспехът е само възможност да са уча.
Когато сме изправени пред предизвикателството на отхвърлянето, не бива да бягаме. Вместо това, трябва да се доверим на Божията здрава основа, да открием Неговата сила, която ни избавя и ни помага да продължим.

Молитва: Небесни Отче, когато срещаме безизходица и отхвърляне, помагай ни да се върнем към здравата основа, която имаме в Теб. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Отхвърлянето е възможност да подновя вярата си в Бога.
Бил Пайк (Вирджиния)

Да се молим за: ПИСАТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply