Откъде идва водата?

Прочит: Йоан 7:37-39

„Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти; и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват.“
(Исая 58:11)

Обичам да седя и да наблюдавам поточето в нашия заден двор. Понякога, когато настъпи суша, то се забавя, но продължава да тече. Цялата околност е пълна с реки и потоци. Често съм сядала до бърз планински поток и съм се питала откъде идва цялата тази вода. Кое поддържа течението на реките? Откъде се пораждат?
Казано честно, не зная откъде идва подскачащото поточе в градината. Но със сигурност зная източника на духовната вода в моя живот. Исая казва, че Бог ще направи да бъдем като потоци, чиито води не пресъхват. Господ ни обещава да задоволява нашите нужди и да ни дава сила, като непрестанно ни обсипва с благословения. Божията милост и любов продължават да текат през мен, както потокът слиза по хълмовете, заобикаля скалите и никога не спира.

Молитва: Извор на живота, благодарим Ти за Твоята любов и сила, които никога не отпадат. Нека живата вода тече през нас, за да служим с любов на хората. Амин.

Мисъл за деня: Божията любов е извор, който никога не пресъхва.
Трина Стеми (Северна Каролина)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ СУША.

Остави коментар

Live Reply