Отново плодоносни

Прочит: Йоан 15:1-8

„Аз съм истинската лоза и Моят Отец е земеделецът. Всяка пръчка в Мен, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод.“
(Йоан 15:1-2)

Огънят опустоши основната сграда на християнския център за отдих, в която беше богослужебната зала, помещението за хранене и кухнята. Година по-късно разглеждах дърветата, които бяха в близост до пожара. Зелените листа контрастираха на сухите стволове и мъртвите, изгорели клони. Почти можех да видя бъдещ живот в тези дървета, но се питах дали ще оживеят. Специалистите препоръчаха всички мъртви клони да бъдат изрязани, за да се излекуват дърветата и да започнат нов живот.
Това ми напомни за днешния прочит. Дори здравите растения трябва да бъдат подрязвани, за да се премахва всичко, което им пречи да принасят добър плод. Исус ни казва, че сме пръчки, които оцеляват само ако останат във връзка с Него – истинската Лоза.
Всички ние вземаме решения и имаме свои страхове, непокорство и отчаяние, които ни отделят от живота, който Бог иска за нас. Но ако Го търсим, Той ще отстрани тези стари навици и ще ги замени с нови, които дават живот.

Молитва: Боже, помогни ни да останем в Теб, за да имаме изобилен живот. Амин.

Мисъл за деня: Кои навици искам Бог да изкорени от живота ми?
Карол Харисън (Канада)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОЧИВКА.

Остави коментар

Live Reply