Отново жив

Прочит: Матей 11:28-30

„Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“
(Йоан 16:33)

Животът ми се беше превърнал в пълна каша. Работех на три места и пак ми беше трудно да издържам семейството си. Синовете ми бяха поели по грешни пътища. С жена ми почти не си говорехме. Чувствах се изолиран и самотен. През нощта се молех да умра и на сутринта се будех с разочарование.
Накрая, напълно отчаян, отидох в гаража, решен да сложа край на живота си, но вместо това коленичих и започнах да се моля: „Исусе, не искам да умра, но и не искам да живея така. Отмахни от мен това бреме. Исусе, моля Те, спаси ме!“. Само в един миг Той ми показа разликата между Неговото смирение и моята гордост, между Неговата кротост и моя гняв, между Неговата вярност и моя егоизъм. Покаях се за греховете си и помолих Исус да ме промени – да дойде в сърцето ми и да ме изчисти. Внезапно в мен проникнаха лъчите на надеждата и аз се чувствах отново съживен.
От този ден отношенията ми със семейството се промениха. Плачехме и се молехме заедно. Простихме си всичко. Започнахме да изучаваме Библията и с помощта на други християни със съпругата ми се помирихме. Скоро с нея стояхме пред стотици други вярващи в църквата и хвалехме Бога.
Никой от нас не е съвършен, но е съвършен нашият Спасител. Трябва да знаем, че каквото и да се случи, Исус никога няма да ни изостави. Нека сърцата ни се изпълнят с мир.

Молитва: Господи Исусе Христе, благодарим Ти, че ни обичаш и ни избавяш, когато викаме към Теб. Амин.

Мисъл за деня: Ако се приближаваме към Бога, и Той ще се приближава към нас (Яков 4:8).
Стивън Смит (Тексас)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е РЕШИЛ ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ЖИВОТА СИ.

Остави коментар

Live Reply