Отправна точка

Прочит: Яков 5:13-18

 

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“

                                                                              (Яков 5:16)

 

Работя като писател в една мисионерска организация. Един ден моят началник ми подаде едно писмо и ми каза: „Иска ми се да отговориш на това, защото пишеш много хубави писма“. То беше от жена на име Дорис, която искаше да я подкрепим в молитва, защото страдаше от макулна дегенерация – ужасна очна болест.

Помолих се за Дорис и поисках Бог да ми даде точните думи, с които да ѝ отговоря. Уверих я, че се молим за нея и ѝ разказах някои неща за моята работа. Поисках нейната молитвена подкрепа за моя съпруг, който се възстановяваше след удар.

Няколко седмици по-късно пристигна ново писмо от Дорис – две страници, изпълнени с ведро настроение. „Твоето писмо върна усмивката на лицето ми – пишеше тя. – С радост ще те подкрепя в молитвите за твоя съпруг.“ Тя споделяше, че вече на 93 години е помолила Бога да я вземе при Себе Си, но след като получила моята молитвена нужда, сякаш Той ѝ отговорил: „Още не е време“.

Това писмо ми напомни, че когато мислим, че вече няма какво да направим за Божието царство, можем да се молим. Молитвата не е последна възможност, а отправна точка.

 

Молитва: Любящи Отче, благодарим Ти за възможността да Ти споделим своите нужди и да се молим за другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки от нас може да направи нещо за Божието царство, защото всеки може да се моли.

Джанет Сийвър (Канада)

 

Да се молим за: ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply