Отвъд моите очаквания

Прочит: Филипяни 4:4-7

„… Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“
(1 Коринтяни 2:9)

В журналистическата си кариера съм поемала важни отговорности и са ми плащали добре. През 2016 г. обаче ме уволниха от една от най-известните телевизии в Колумбия. По същото време започнаха и проблемите в работата на мъжа ми. Бяхме много загрижени, затова решихме да предприемем някои промени. Продадохме колата и се преместихме в по-малка къща. Не след дълго се наложи да се изнесем и от нея, защото не можехме да изплащаме заемите си. Никоя агенция не искаше да ни даде жилище под наем. Нещата изглеждаха безнадеждни.
Една вечер започнах да се моля разпалено и да чета Божието слово. Днешният стих привлече вниманието ми. Когато го прочетох, се разплаках и помолих Бог да направи чудо. Същата вечер излязох из квартала и видях, че една къща наблизо се дава под наем. Почуках на вратата. Отвори ми собственичката, която ми каза, че се е молила някой да дойде, за да поиска жилището. Тя трябваше да замине и ние можехме да наемем къщата веднага.
Преди да си легна, благодарих на Бога за възможностите, които ни дава и които надминават многократно моите очаквания.

Молитва: Боже на надеждата, благодарим Ти, че чуваш нашите молитви. Усилвай вярата ни, за да виждаме Твоя мъдър план за живота ни. Амин.

Мисъл за деня: „Помощта ми е от Господа“ (Псалм 121:2).
Химена Кортес (Колумбия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА НАПУСНАТ ДОМА СИ ЗАРАДИ ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ.

Остави коментар

Live Reply