Отвъд нашето разбиране

Прочит: 1 Йоан. 5:1-14

„И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.“
(1 Йоан. 5:14)

Дълги години дъщеря ми страда от мигрена, която се успокоява само с лекарства и почивка в тъмна, тиха стая. Докато гледам нейните мъки, се чувствам безсилен. Иска ми се аз да съм на нейното място, но не мога. От три години се моля постоянно за нейното изцерение – с надежда и с всичката вяра, която имам в сърцето си. Тя обаче продължава да страда, а аз – да съм все така безпомощен.
Библията ни казва, че ще получим това, което поискаме. Но там четем и за молитвите, които отправяха вярващите за двама Христови служители, които бяха попаднали в затвора – Йоан Кръстител и апостол Петър. Сигурен съм, че всички те са били пламенни и изпълнени с надежда, но Петър се спаси по чудесен начин, а Йоан беше убит. Дали тези, които са се молили за Петър, са имали повече вяра? Ако не, защо Бог отговори на едните, а на другите – не?
Без съмнение, Той чува всички наши молитви и ни дава отговор. Понякога той идва незабавно, но друг път Бог ни казва: „Не сега“. А има случаи, в които няма да разберем отговора. Аз ще продължа да се моля за дъщеря си, уверен, че Божията любов към нея е много по-силна дори от моята. Вярвам, че Той ни чува и ни отговоря по начин, който надхвърля нашето разбиране.

Молитва: Боже, помагай ни да вярваме, че винаги отговаряш на нашите молитви, макар че никога няма да проумеем начина и времето, в което действаш. Амин.

Мисъл за деня: Бог вижда цялата картина, докато моите сетива са ограничени.
Том Смит (Юта)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ МИГРЕНА.

Остави коментар

Live Reply