Отвъд страха

Прочит: Второзаконие 31:1-8

 

„Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти, затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила…“

(Псалм 46:1-2)

 

Докато чакахме жена ми да приключи с прегледа, с децата се разходихме из огромната бизнес сграда. На единия етаж имаше дълъг коридор с масивни стени, в чийто край се виждаше желязна врата. Казах  на децата да тръгнем в тази посока, но те се притесняваха. Влагата, тъмнината и неизвестността зад вратата ги плашеха. Аз ги успокоих, че съм ходил там преди. Помолих ги да ми се доверят. Отворихме вратата и ни обля слънчева светлина – бяхме излезли на паркинга. Те бяха много изненадани.

Понякога животът ни е като този тъмен коридор. Не сме сигурни какво ни очаква и започваме да се страхуваме. Животът може да е пълен с опасности, но не бива да се съмняваме в Бога нито за миг, защото дори ако земята се разклати и планините се хвърлят в морето, ние ще бъдам в добри ръце. От нашата ограничена перспектива ситуацията може да изглежда безнадеждна, но Божието всезнание далеч надминава нашето знание. С Негова помощ можем да се освободим от страха и да намерим мир и сигурност. Небесният ни Отец знае какво има от другата страна на вратата, през която предстои да преминем, и можем да Му се доверим напълно.

 

Молитва: Верни Боже, бъди с тези, които се страхуват от трудни обстоятелства в живота си. Помагай ни да не забравяме, че напълно можем да Ти се доверим. Амин.

 

Мисъл за деня: Във всеки момент мога да хвана за ръка моя небесен Отец и да тръгна смело напред.

Франки Мелтън Джуниър (Южна Каролина)

 

Да се молим за: ЛЕКАРИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply