Отвори очите ми

Прочит: Матей 20:29-34

„Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон.“
(Псалм 119:18)

Докато Исус минаваше по пътя, двама слепци Го чуха и извикаха към Него. Когато Той ги попита какво искат да направи за тях, те отвърнаха: „Господи, да се отворят очите ни“ (Матей 20:33).
Представих си как Исус идва към мен със същия въпрос и се затрудних да отговоря. Да, имам сметки за плащане, но не мисля, че бих отговорила „Да си платя сметките“. Това е само временна нужда. След дълги молитви имам отговор на този въпрос, който Святият Дух ми откри. Забавното е, че отговорът е в самия текст. Докато продължавах да се моля, отговорих на Исус: „Господи, да се отворят очите ми“.
Спомних си колко често съм искала Исус да отвори очите ми, за да стана по-прозорлива, ушите ми, за да чувам, и ума ми, за да разпознавам истината. Този скъп дар от Исус ме приближава към Бога.

Молитва: Исусе, благодарим Ти за отговорите на нашите молитви. Благодарим Ти, че си милостив към нас и че искаш да общуваме с Теб. Амин.

Мисъл за деня: Какво искам да направи Исус за мен?
Джабулиле Губула (Южна Африка)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ПРИТИСНАТИ ОТ ДЪЛГОВЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply