Отвори очите си!

Прочит: Псалм 40:4-8

„Вкусете и вижте, че Господ е благ…“
(Псалм 34:8)

Миналата година си направихме голяма градина от черешови дървета, розови храсти и чимшири. През есента съпругът ми засади и 90 нарциса сред останалите растения. Всеки ден се любувам на тази красота. Наскоро забелязах, че част от нарцисите са станали много високи. Не очаквах това толкова рано и не ги бях забелязала досега.
Често пропускаме Божите благословения просто защото не ги забелязваме. Когато се справяме с трудности и имаме много ангажименти, ние се съсредоточаваме върху тях и не виждаме хубавите неща, които ни заобикалят – красивите дървета и цветя, топлите думи на приятелите, усмивките на внуците, приятелското отношение на някой непознат. Ако отделим малко време и отворим очите и сърцата си, ще благодарим за благословенията, които ни напомнят, че Бог ни обича и се грижи за нас – дори когато грижите ни карат да го забравим. Благодарим на Бога!

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти за любовта Ти, която ни обкръжава всеки ден от нашия живот. Напомняй ни, че се грижиш за нас, и отваряй очите ни, за да виждаме благословенията, които ни даваш. Амин.

Мисъл за деня: Ако търся Божите благословения, ще ги намеря.
Маргарет Мартин (Австралия)

Да се молим за: ГРАДИНАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply