Пълна или празна чаша?

Прочит: Притчи 3:1-6

 

„И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте с Духа.“

                                                                         (Ефесяни 5:18)

 

Признавам, че съм правил много грешки, нарушил съм милиони обещания и съм лъгал и за двете. Шофирал съм в нетрезво състояние, като съм си казвал, че не е проблем. Вследствие от това съм изгубил уважението и доверието на много хора. Извиненията ми не са се приемали сериозно.

Бог ми даде много шансове да се променя, имах толкова възможности да оправя живота си, брака си и изобщо взаимоотношенията си с хората, но дълго време аз така и не се възползвах от тях. Тогава чух един неделен учител да казва: „Всеки може да изпразни чашата, с която не може да се раздели, за да я напълни с нещо, което дава живот“.

Бог ми проговори чрез тези думи и аз прегърнах истината, която те ми разкриваха. Вече можех да се променя. Изкушенията не престанаха, но започнах да разчитам на Бога, вместо на алкохола.

Сега казвам на хората, че аз не съм специален и че щом Исус ме е изцелил, Той може да изцели всеки, който потърси Него. До вчера пълнех чашата си с болка. Днес зная, че вече няма да чувствам празнота, защото Бог ме избавя от смърт и ми дава живот.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни обновяваш със Святия Си Дух. Изпълни ни с живота, който ни подарява Исус Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Святият Дух може да запълни празнотата в живота ми и да ми даде чувство за пълноценност.

Лий Ескобедо (Аризона)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ БОРЯТ С АЛКОХОЛИЗМА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply